U Bent Hier > Home > Blog > Brief > Ventilatie En Stofafzuiging Congresgebouw

Ventilatie En Stofafzuiging Congresgebouw

Ventilatoren kunnen worden gebruikt in zeer diverse situaties. Wanneer een continue stroom van verse lucht noodzakelijk is en wanneer dit niet mogelijk is door middel van het openen van ramen of deuren, is het inhuren van ventilatoren een oplossing. Daarnaast komt het bij bouwwerkzaamheden vaak voor dat schadelijke stoffen vrijkomen. Verfdampen, lasrook, stofdeeltjes en betonstof zijn hier voorbeelden van. In zulke gevallen is het noodzakelijk deze stoffen af te zuigen. Dit is mogelijk door een stofzak aan te sluiten op een ventilator.

Dit laatste is exact wat is gedaan bij werkzaamheden in een groot concertgebouw in Gent. In het gebouw, waar onder meer congressen, concerten, festivals en persconferenties worden georganiseerd, kwamen wegens verbouwingswerkzaamheden stoffen vrij die opgevangen dienen te worden. Omdat de technisch beheerder van het gebouw graag wilde weten of de methode van ventilator en stofzakken zou werken in het specifieke geval van dit gebouw, nam hij telefonisch contact op met de Andrews Sykes in Groot-Bijgaarden, met de vraag of hij dit zou mogen proberen. Telefonisch werd overeen gekomen dat de technisch beheerder voor twee dagen twee FV 300 ventilatoren, alsmede twee stofzakken zou proberen. Wanneer deze opstelling zou bevallen, zou het contract worden omgezet naar een verhuurperiode voor langere tijd.

De Andrews Sykes monteurs leverden en installeerden de centrifugaal ventilatoren en de stofzakken. Na twee dagen nam de technisch beheerder nogmaals telefonisch contact op met Andrews Sykes, met de mededeling dat hij de ventilatoren langer zou laten staan. Er werd overeengekomen dat de ventilatoren en stofzakken in huur blijven totdat alle werkzaamheden verricht zijn.

This article was posted in Brief, Ventilatie and tagged , , , . Both comments and trackbacks are closed.